Монтаж

Качеството на един добър прозорец започва и завършва с изпълнението на монтажа. Прозорците следва да се закрепят така, че да не бъдат застрашени нито животът и здравето на хората, нито обществената сигурност. Затова жизнено значение има професионалното прикрепване, а за него трябва да бъдат взети под внимание: всички физични сили, оказващи влияние върху прозореца правилните средства за укрепване – винтове, анкери, планки и монтажни системи уплътняващите материали пяна и лепило, които могат да бъдат използвани като укрепващи средства височината и наличното състояние на сградата